2016-08-02
Czyste powietrze w środowisku pracy

Przyglądając się zagadnieniom związanym z czystym powietrzem w środowisku pracy, nie ma się dziś wątpliwości, że ochrona zdrowia w miejscu pracy jest bardzo istotnym czynnikiem – zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika.

W powietrzu otaczającym człowieka w pomieszczeniach, w których pracuje (np. produkcyjnych, usługowych, biurowych), są zawieszone cząsteczki dymów spawalniczych o potencjale negatywnego wpływu na zdrowie człowieka. Emisja pyłów i dymów spawalniczych powstających w procesach technologicznych jest jednym z poważniejszych problemów stwarzających zagrożenie dla osób przebywających w ich otoczeniu. Pracodawcy uświadamiają sobie coraz częściej, że pyły i dymy spawalnicze są zagrożeniem zdrowotnym.

Nie zawsze pracownicy oraz pracodawcy pamiętają, jak istotne i niebezpieczne jest oddziaływanie pyłów i dymów spawalniczych na człowieka. Pyły i dymy spawalnicze mogą powodować uszkodzenia lub choroby oczu, podrażnienia naskórka, zapalenia górnych dróg oddechowych, pylicę płuc, nowotwory gardła, krtani i płuc; mogą być przyczyną astmy, chorób alergicznych itp.

Bardzo ważnym zagadnieniem jest ocena narażenia na pyły i dymy spawalnicze w środowisku pracy. W Polsce do takiej oceny wykorzystuje się dwa rodzaje pomiarów – pomiar stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu w otoczeniu człowieka (pył całkowity) oraz pomiar stężenia pyłu osadzającego się w pęcherzykach płucnych (pył respirabilny).

Należy pamiętać, że – w myśl kodeksu pracy – pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników, zapewniając im bezpieczne i higieniczne warunki pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Jest o tym mowa w następujących artykułach:

  • Art. 207. § 2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.
  • Art. 227. §1. Pracodawca jest obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą.

Zgodnie z przepisami dyrektywy 89/391 podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników poprzez zapobieganie ryzyku zawodowemu.

Nasze urządzenia ssąco filtrujące CleanAir są przeznaczone do filtracji pyłowów i dymów z powietrza w różnych procesach produkcyjnych (np. spawanie, szlifowanie i in.). W urządzeniach CleanAir stosujemy najwyższej klasy materiały filtracyjne o skuteczności filtracji powietrza na poziomie 99,98%. Filtry patronowe, w które wyposażyliśmy nasze urządzenia, są do nich specjalnie produkowane, co gwarantuje naprawdę czyste powietrze w miejscu pracy i niezawodną funkcjonalność tych urządzeń. Powstaje w tym momencie jedno z najważniejszych pytań – o to, jakiej wielkości są pyły odpylane w naszych urządzeniach i, tym samym, jakie pyły mają największe znaczenie dla naszego zdrowia.

 

Odpowiadając na to pytanie, warto pamiętać, że – ze względu na skutki zdrowotne – najważniejsze są bardzo małe cząstki frakcji pyłów i dmów spawalniczych, co umożliwia im przeniknięcie do obszaru wymiany gazowej. Ten pył spawalniczy nazywa się pyłem respirabilnym i jest on odpowiedzialny za rozwój pylicy płuc, większości nowotworów oraz zapalenia pęcherzyków płucnych. Należy jednak zaznaczyć, że pył nierespirabilny (osadzający się w obrębie górnych dróg oddechowych i w obszarze tchawiczno-oskrzelowym) nie może być traktowany jako obojętna biologicznie część składowa aerozolu. Część nierespirabilna pyłu, upośledzając mechanizm eliminacji pyłu z organizmu w wyniku niszczenia nabłonka migawkowego (przewlekłe nieżyty oskrzeli), powoduje, że wnikanie pyłu do obszaru pęcherzykowego staje się łatwiejsze.

Materiały filtracyjne, które wykorzystujemy w urządzeniach ssąco filtrujących CleanAir, cechuje wynosząca 99,98% skuteczność filtracji cząstek od 0,2 µm. Nie każdy pracodawca zdaje sobie sprawę, że takie parametry zastosowane w naszych urządzeniach filtrujaco ssących zapewniają mniej zwolnień lekarskich oraz zmniejszenie częstości występowania chorób zawodowych wśród pracowników. Zapraszamy tym samym na konsultacje z naszymi ekspertami kontakt oraz na spotkanie przy stoisku numer 4 podczas Międzynarodowych Targów Spawalniczych International Welding Fair 18-20.10.2016 r.

 

Filtrowentylacja Filtrowentylacja Spawalnicza Odpylanie Filtry przemysłowe Filtry patronowe Urządzenia filtrowentylacyjne Filtracja spawanie Odciągi dymów Urządzenia ssąco filtrujące Urządzenia do filtracji powietrza Urządzenia do filtracji dymów Filtracja dymów Odciągi spawalnicze Wyciągi spawalnicze Odpylanie powietrza Odpylanie w przemyśle Odpylanie spawalni Odpylanie szlifierni Mobilne odciągi Odciągi stanowiskowe Wentylacja przemysłowa Wentylacja stanowiskowa

Мы используем куки на наших веб-сайтах. Куки – это небольшие файлы данных, которые браузер помещает на твой компьютер или устройство. Файл куки сам по себе не содержит и не собирает информацию. Однако, когда он считывается сервером через веб-браузер, он может помочь веб-сайту предоставить более удобную для пользователя услугу, например, запоминая предыдущие покупки или учётные данные.
Я согласен