2016-05-13
Filtracja Spawalni Zrobotyzowanej
Niezależnie od tego, jaki proces odbywa się na hali spawalniczej (zrobotyzowany lub ręczny) filtrowentylacja takiej hali jest wymagana ze względu na normy BHP (file:///C:/Users/Yoga2pro/Downloads/D20021833%20(2).pdf)
oraz według ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ (file:///C:/Users/Yoga2pro/Downloads/D20000470.pdf)
 
W przypadku wykorzystania robotów do spawania, dymy oraz pyły, które powstają przy tym spawaniu negatywnie wpływają na zdrowie operatora tego procesu oraz na zdrowie ludzi, którzy przebywają w tej samej hali. Emisje powstające przy spawaniu są bardzo niebezpiecznie i mogą spowodować ciężkie choroby u pracowników.
Na podstawie prac badawczych prowadzonych w Instytucie Spawalnictwa opracowano następujące zalecenia do profilaktyki zagrożeń zdrowia pracowników przy procesach spawania metali:
  • projektując technologię spawania należy uwzględnić wpływ poszczególnych parametrów i warunków prowadzenia procesu na emisję substancji chemicznych i pyłu do środowiska pracy,
  • projektowanie technologii spawalniczych oraz stosowanie spawania w przemyśle powinno łączyć się z optymalizacją technologiczną procesów produkcji w aspekcie ograniczania emisji zanieczyszczeń,
  • wszystkie prace spawalnicze należy prowadzić z wykorzystaniem skutecznych systemów wentylacji miejscowej i wentylacji ogólnej. Wentylację miejscową należy dobierać uwzględniając warunki prowadzenia procesu spawania i procesów pokrewnych, w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu dużymi stężeniami zanieczyszczeń (takich jak: przestrzenie ograniczone i zamknięte) należy szczególnie dbać o zastosowanie skutecznej wentylacji.
 
Zanieczyszczenia powstające w procesie spawania bez uwzględnienia systemu filtrowentylacji zostają w środku hali, unoszą się podczas procesu spawania a po jego zakończeniu – opadają na dół. Skutkiem tego jest brudna hala, obniżona jakość produkcji oraz zapylanie samego robota spawalniczego.
Prawidłowym rozrachunkiem ilości powietrza do filtrowentylacji są obliczenia techniczne według ilości powstających zanieczyszczeń w stosunku do procesu spawania. Robimy to za pomocą bazy danych, która powstała w Instytucie Spawalnictwa. Ta baza zawiera charakterystykę procesów spawania i materiałów dodatkowych pod względem wielkości i rodzaju emisji zanieczyszczeń.
Jako system filtrowentylacji spawalni oferujemy zespół CleanAir stacjonarny (http://www.cleanairfactory.pl/cleanAir stacjonarne.qbpage?menu=produkty) + KWO-160. Układ KWO-160 zależy od gabarytów robota spawalniczego, a konkretnie od wielkości stołu lub miejsca gdzie ten robot spawa.
 
 

 
Zapraszamy do zdawania pytań naszej stronie http://www.cleanairfactory.pl/kontakt.qbpage oraz kontaktu z naszymi ekspertami.

Filtrowentylacja Filtrowentylacja Spawalnicza Odpylanie Filtry przemysłowe Filtry patronowe Urządzenia filtrowentylacyjne Filtracja spawanie Odciągi dymów Urządzenia ssąco filtrujące Urządzenia do filtracji powietrza Urządzenia do filtracji dymów Filtracja dymów Odciągi spawalnicze Wyciągi spawalnicze Odpylanie powietrza Odpylanie w przemyśle Odpylanie spawalni Odpylanie szlifierni Mobilne odciągi Odciągi stanowiskowe Wentylacja przemysłowa Wentylacja stanowiskowa

Мы используем куки на наших веб-сайтах. Куки – это небольшие файлы данных, которые браузер помещает на твой компьютер или устройство. Файл куки сам по себе не содержит и не собирает информацию. Однако, когда он считывается сервером через веб-браузер, он может помочь веб-сайту предоставить более удобную для пользователя услугу, например, запоминая предыдущие покупки или учётные данные.
Я согласен